Estudi de J. Antoni Herrera juny-2000

.

L’ENTRADA DEL RISC AMBIENTAL A L’AGENDA PÚBLICA LOCAL:

EL CAS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Josep Antoni Herrera i Sancho

Vilanova i la Geltrú, juny de 2000

(<<<Un petit fragment>>>)

3. ANTECEDENTS

L’any 1926, després d’uns estudis geològics i la troballa d’una aflorament molt pur de calcàries cretàciques, gens contaminades per ferro o argiles, la cimentera Materiales Hidràulicos Griffi, SA, obre una pedrera i instal•la un planta cimentera per a l’elaboració de ciment blanc, al nord del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. La pedrera s’explota al nord del terme, just al marge oest de la carretera C-244 de Vilanova i la Geltrú a Igualada, en els primers estreps muntanyosos i forestals en acabar-se la plana agrícola vilanovina. La distància de la pedrera al nucli de la vil•la, per exemple a la plaça de la Vila o de l’Ajuntament, són de quasi 3 Km. La instal•lació de la fàbrica de ciment blanc s’efectuà uns 300 m. més amunt (al nord) del cementiri municipal, llavors molt aïllat i a absolutament a les enfores de la població, sense cap mena d’edificació o habitatge als voltants, i aquesta vegada al marge est de la mateixa carretera C-244. La distància entre la fàbrica de ciment blanc i l’anteriorment esmentada plaça de la Vila és d’1,5 Km i escaig.
L’empresa, entre la pedrera i la cimentera, dóna treball l’any 1926 a uns tres-cents vilanovins, per a una producció màxima de 20.000 tones/any de ciment blanc. És doncs una de les empreses més importants i amb més empleats de la Vilanova i la Geltrú d’aquells temps.
No es tenen notícies en aquella primera època de funcionament de molèsties o queixes veïnals per la pols que emetien les dues xemeneies de la fàbrica de ciment, llavors sense cap mena de filtres ni preocupació mediambiental. Car recordar però, que no existia cap mena d’habitatge o edificació en quasi 1km. al voltant de la cimentera, llevat del cementiri municipal, absolutament isolat i també molt lluny del nucli de la població. Podem considerar doncs d’apropiada la ubicació de la cimentera, prou allunyada del nucli habitat de la ciutat.
L’any 1929 es celebra a Barcelona la gran Exposició Internacional, i la fàbrica de ciment blanc de Vilanova i la Geltrú guanya en la mateixa el “Gran Premio Medalla de Oro” atorgat el 5-12-1929.
Les primeres queixes i molèsties coincideixen amb el “boom” urbanístic de la dècada dels anys ’60 -’70, doncs l’empresa es veu obligada, davant la forta demanda de materials per a la construcció, a incrementar notablement la seva producció. Molts terrats del nucli antic de Vilanova i la Geltrú, inclús els propers a la plaça de la Vila, pateixen un notable enfarinament per la deposició de les partícules de ciment blanc.
L’efecte més greu però, es dona en l’aparició en pocs anys d’una barriada marginal (barri del Tacó) construïda llavors il•legalment, o sota la manca d’actuació de disciplina urbanística de l’Ajuntament, pels propis immigrants murcians extramurs amunt del cementiri i fins quasi a tocar el mur divisori de la pròpia cimentera. Aquests varen constituir la primera de les importants onades migratòries per a cobrir l’elevada oferta de llocs de treball a les principal fàbriques i empreses establertes a Vilanova i la Geltrú, entre elles la cimentera Griffi. En aquesta llavors incipient barriada marginal d’hortets, xaboles, i edificacions precàries, sense clavegueram ni serveis bàsics, es donen nivells alarmants de sedimentació de pols de ciment blanc damunt teulades, balconades, els propis conreus, etc. La roba estesa pateix les conseqüències, i quan s’obren les finestres per a la ventilació de l’habitatge les habitacions acaben immediatament empolsinades, fent molt dures les tasques domèstiques més habituals. El fet però, de que una petita proporció dels habitants d’aquesta barriada del Tacó fossin treballadors de la contigua cimentera, i de que per tant una part de les famílies en depenguessin directament per a la seva subsistència de la conservació dels llocs de treball, limità en molt la difusió de les queixes.

Estudi-herrera-risc-ambiental

Bookmark and Share

Comments are closed.