Contaminació

Ultimes noticies | Links varis contaminació |

____________________________________________________________

Dades del Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Informes de la qualitat de l’aire per contaminants

Balanços i informes

El Departament informa:

– Setmanalment al ciutadà, mitjançant Internet i el teletex, de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA).
– Setmanalment als locals, mitjançant Internet, de tots els nivells d’immissió.
– Un cop l’any edita un informe sobre la qualitat de l’aire a Catalunya.
– Totes les dades de la XVPCA són d’accés públic. Podeu sol·licitar-les al Servei d’Informació Ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

La qualitat de l’aire a Catalunya

Dades del 2004 no disponibles.

 


Informes de la qualitat de l’aire per contaminants

Contaminant 2001-2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arsènic (As) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Benzè (C6H6) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Benzo(a)pirè (BaP) pdf pdf pdf pdf
Cadmi (Cd) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Clor (Cl2) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Clorur d’hidrogen (HCl) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Diòxid de sofre (SO2) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Fums Negres pdf
Hidrocarburs totals pdf
Metalls pesants (Fe, Mn, Cd, As, Ti, V, Ni, Cu) pdf
Monòxid de carboni (CO) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Níquel (Ni) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Òxids de nitrogen (NOx) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Ozó (O3) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Partícules en suspensió total (PST) pdf pdf
Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres (PM2.5) manual pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) manual pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres (PM2.5) automàtic pdf pdf
Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) automàtic pdf pdf
Plom (Pb) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Pluja àcida (PA) pdf pdf pdf pdf pdf
Sulfur d’hidrogen (H2S) pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Annexes pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf

Dades del 2003 no disponibles.


Altres indicadors de la qualitat de laire a Catalunya


Més informació

Servei d’Informació Ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Telèfon: 934 445 000
Fax: 934 198 709
Correu electrònic: aire_immissions.tes@gencat.cat

Data d’actualització: 04.03.2009
Bookmark and Share

Comments are closed.